Tranum Mølles Historie

Da vi 2001 købte vores hus her på Tranhøj, vidste vi at rummet i jordhøjen placeret klods op af huset engang havde været Tranum Mølle. Rummet fungerede nu som en slags kælder. Min far Regnar Pedersen var født i 1925 her i Tranum. Han kunne fortælle at som knægt på en 7-8 år havde været i Møllen med sin far for at få malet korn. Han fortalte at han var blevet hejst op i toppen på møllen via et hejseværk, beregnet til kornsække.

Igennem årene har vi haft kontakt til en del mennesker der kendte til Møllens historie. Det har været mennesker der enten har haft en direkte relation til de folk der i tidens løb har arbejdet ved Møllen eller mennesker der gennem interesse for f.eks. lokalhistorie har kunnet bidrage til historien om Møllen i Tranum.

Jeg vil her forsøge at gengive de historier om Møllen vi er blevet fortalt men der er stadig masser af ting vi ikke er sikre på og tidsforløb vi ikke kender. Jeg vil derfor opfordre læsere der ligger inde med viden som vi ikke kender eller som måske kan korrigere historien som vi kender den.

Tidspunktet for opførelsen af Tranum Mølle ligger hen i det uvisse. Det er dog flere vidnedsbyrd om at møllen var opført i 1850’erne. Min opfattelse er at møllen nok er opført allerede i 1830’erne, idet det på dette tidspunkt var et lokalt behov for at få malet korn og det derfor er mere en sandsynligt at der ville være en mølle i området.

En efterkommer af en af møllerne, der havde møllen i 1850’erne, har skrevet sin livshistorie og har også et afsnit om Tranum Mølle. Aron Jensen skriver:

Læs Aron Jensen historie


Som det tydeligt fremgår af Aron Jensens fortælling var Møllen en god og sikker indtægtskilde men også en farlig arbejdsplads, hvilket også fremgår i den næste fortælling.

Henny Laustsen hvis bedsteforældre havde møllen omkring år 1900, beretter:

Læs Henny Laustsen

Møllen får nyt liv

På et tidspunkt (nok i 60-70’erne) opdeles ejendommen som Møllen ligger på midst i fire matrikler og i der opføres 3 parcelhuse på de udstykkede byggegrunde.

Møllen kommer til at ligge på ejendommen beliggende på Tranhøj nr. 33. Da huset her opføres gøres det sådan at Møllen befinder sig klos op ad det nyopførte hus. Der er i realiteten tale om en sammenbygning. Møllen som bygning befinder sig stadig i en jordhøj og når ejendommen i sin helhed betragtes ser man et parcelhus med en jordhøj opad den ene gavl. Med tiden er der kommet planter på jordhøjen, bl.a. et mirabælle træ. Et meget sælsomt syn.

Efter vi overtager ejendommen i 2001 bruger vi egentlig ikke Møllen til andet end til opbevaring af byggematerieler og haveredskaber. Det bliver dog klart for os at der skal ske noget med Møllen. Loftet i Møllen er nu de såkaldte “hvælvinger”, som indeholder en del jern. Loftet er ikke tæt og der trænger lejlighedsvis en del vand ind, som er med til at nedbryde konstruktionen.

Vi kunne vælge at rive det hele ned, men i 2007 beslutter vi at blotlægge Møllen. Planen er at opføre en ny bygning uden om den gamle Mølle. Denne bygning skal være isoleret efter moderne standarder. I den nye “Møllebygning”, laves der samtidig en spisestue. Man kan nu gå direkte fra den oprindelige beboelse, gennem spisestue og ind i “Møllen”.

Vi har mange tanker og idèer om hvad vi skal bruge Møllen til men den står i flere år blot hen som et “disponibelt rum”.

Som et lille kuriosum så undrede Nordjyskes journalist Mariann Stenholm sig over hvad det var der var gang i. Hun kørte dagligt forbi på Hjortdalvej ligeforbi vores hus og havde set en massiv lav bygning blive gravet frem. Hendes undren mundede ud i en artikel i Nordjyske.

Læs Mariann Stenholms artikel "Tranum Mølle frem i lyset"

Tranum Mølle bliver virksomhed igen

Jeg begynder at brygge øl som hobby i 2006. Der er en spændende interesse hvor kombination af naturvidenskab, håndværk og god smag går op i højere enhed. Efterhånden som mit kendskab til bryggeriets kunst udvikler sig, begynder jeg at overveje om der er andre muligheder for at lave spændende drikkevarer, helst hvor gæren kan være med.

Jeg vender mit blik mod den danske vinavl. Her har der gennem flere år været nogle pionerer, der på trods af alle odds og negative forudsigelser har lavet ret hæderlig vin på danske druer. Det synes jeg kunne være interessant at give mig i kast med. Jeg har i forvejen en halv tønde land, umiddelbart beliggende på den anden side af Hjortdalvej. Her planter jeg i 2015 og 2016 knap 700 vinstokke, som i løbet af 5-6 år gerne skal begynde at give druer.

Har man vinplanter skal man også have et rent og godt sted hvor man kan lave sin vin. Og hvad er mere nærliggende end at lave et vineri i Møllen? Planlægningen af hvad vineriet skal kunne præstere, udvikler sig. Og snart er der også et destilleri med på tegnebordet. Og når man er ved at købe rustfri stål ind, kan ligeså godt købe de kar der skal til for at brygge øl. Og kan man brygge øl, og har man et destilleri, har man også det der skal til for at lave whisky.

Tidligt i 2017 starter jeg processen med ansøgninger til myndigheder omkring byggetilladelser og ansøgning om tilladelse til etablering af destilleri, vineri og bryggeri. Det har været et lang, sejt træk. Specielt når man også selv konstruerer procesanlæg, laver murer- og malearbejde og planlægger alt andet arbejde andre skal lave. Når så det fysiske er på plads, kommer opgaverne med produktudvikling, markedsføring, flasker, etiketter, hjemmeside osv. osv.

Men i oktober 2018 kan jeg fra Tranum Mølle Destilleri aflevere min leverance af Gin til en kunde. Der er gang i Tranum Mølle igen!