Tranum Mølle 2018

Nogle billeder og indtryk af hvad Tranum Mølle er blevet til i dag, indrettet som vineri, bryggeri og destilleri.

Til venstre møllen i 2007 da Nordjyske tog billede til en artikel. De to øvrige som møllen ser ud i dag. Der blev opført en helt ny bygning uden omkring Møllen.

Det eneste sted hvor man stadig kan se den gamle kampestensmur er i vores spisestue.

Møllen var i mange år et “disponibelt rum”. Sådan et rum kender man jo godt…

Møllen var som udgangspunkt kun forsynet med almindelig el. Det var derfor nødvendigt at lave helt nye kloak, el og vandinstallationer. Den nemmeste måde var at grave en rende rundt om ejendommen. Det kunne heldigvis klares samtidig med at fjernvarmerørene skulle fornys. Det så dog noget kaotisk og uoverskueligt ud en overgang.

Som det fremgår af nogle af de forrige billeder, havde indervæggene og loftet en gang været kalket. For at kunne imødekomme de moderne krav til et rum som skulle kunne godkendes som fødevarevirksomhed, var det nødvendigt at sandblæse væggene og derefter male dem med maling som f.eks. bruger i et bageri eller et slagteri.

Panoramafoto af Møllerummet dagen efter sandblæsning

Foruden forskellige lagerrum er Møllen nu indrettet med et bryggeri og et rum til destillationsapparatet. Vi har også nogle ståltanke, hvis indhold skal danne basis for nogle fremtidige produkter…